Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt: Reinstalace počítače

19. 1. 2009

Rozhodnutí, zda se pustit do kompletního přeinstalování operačního systému, není jednoduché. Tato operace zabere poměrně velké množství času, vyžaduje důkladnou přípravu a hrozí riziko, že se nemusí vždy podařit do nejmenších detailů. Připravili jsme pro vás sadu postupů, které byste měli udělat před a po instalaci operačního systému.

Ze všeho nejdříve se ujistěte, že máte funkční instalační CD/DVD operačního systému. To nejjednodušeji ověříte tak, že jeho soubory zkopírujete do počítače do nějaké dočasné složky, kterou posléze smažete. Dále si připravte veškerá instalační CD s ovladači, které byly u počítače a jeho součástí.

Přestože si Windows XP  i Windows Vista poradí s mnoha druhy hardwaru, nemusí vždy obsahovat ovladače k součástem vašeho počítače. Počítejte s tím, že Windows Vista vyžaduje nové ovladače a starý hardware v tomto systému nemusí fungovat. Nezapomeňte, že po instalaci systému je třeba znovu nainstalovat všechny programy. Dále budete potřebovat prázdná CD/DVD pro vytvoření zálohy stávajících souborů, nebo lépe externí disk připojovaný přes USB.

Kdy přeinstalovat systém?

  1. Pokud nelze jinak opravit jeho poškození
  2. Chcete-li mít v počítači pořádek a začít tzv. od nuly
  3. Když některé aplikace nelze kvůli poškození systému instalovat a spouštět

Systém můžete přeinstalovat i při přechodu na jeho vyšší verzi, například z Windows XP na Windows Vista. V řadě případů vám však instalátor nové verze spuštěný z prostředí Windows nabídne automatický přechod při zachování všech aplikací a nastavení. Čistá instalace je nicméně čistější a oproštěna od problémů aktuálního systému.

Fáze první - záloha dat a nastavení

Nová instalace operačního systému smaže aktuální data na disku počítače. I pokud systém jen přeinstalováváte, například při přechodu na jeho novější verzi, se může stát, že některé pro vás důležité soubory budou odstraněny.

Proto je nezbytné si dopředu připravit zálohu vašich dat. Různé zálohovací programy nabízí uložení vašich dokumentů, fotografií, videa a dalších souborů na externí disk nebo jejich vypálení na CD/DVD. Některé zálohovací programy kopírují celý disk, pro případ jeho poškození.

Pro zálohu před reinstalací operačního systému potřebujete takový program, který zálohuje jednotlivé soubory. Výborně vám poslouží například Cobian Backup, který je zdarma a v češtině. Většině z vás by však měla stačit jednoduchá pomůcka, kterou najdete přímo v operačním systému. Vytvoří pro vás zálohu nejen vašich souborů, ale i veškerých nastavení z vašich oblíbených programů. Nemůžete-li najít ovladače hardwaru, poslouží vám speciální program DriverMax, který vysbírá ovladače ze systému a uloží je do speciální složky.

Záloha souborů s programem Cobian Backup

Cobian Backup 9 se do systému instaluje jako program i jako služba běžící na pozadí a automaticky vytvářející zálohy bez toho, abyste na ně museli pamatovat. Program spusťte z nabídky Start nebo poklepáním na jeho ikonku v systémové liště.

Zavolejte funkci Úloha|Nová úloha a v okně, které se zobrazí, vyberte vytvoření Plné zálohy. Přepněte se na skupinu Soubory a po stisku tlačítka Přidat zadejte složku, kterou chcete zálohovat. Takto byste měli přidat všechny své dokumenty, obrázky, videa a další. Po stisku tlačítka Přidat u políčka Cíl zase zadejte složku na externím disku, do které bude záloha nakopírována.

Můžete použít i síť, máte-li více počítačů. Ve skupině Rozvrh zvolte Jednou, protože nyní vytváříme jen zálohu před reinstalací systému. Po potvrzení se zálohovací úloha objeví v seznamu v hlavním okně. Klepněte na ni pravým tlačítkem, spusťte ji a počkejte na dokončení zálohy.

Zobrazit originál obrázku]" jquery1260440280453="2">Zálohovací program Cobian Backup nabízí zkušenějším uživatelům výběr složek, které se budou zálohovat

Záloha souborů a nastavení - Migrace profilu uživatele

Ve Windows Vista i Windows XP najdete nástroj, který slouží pro přenos nastavení a souborů z jednoho počítače na druhý. Můžete jej však použít i k vytvoření zálohy před přeinstalováním počítače. Ve Windows Vista jej najdete v Ovládacím panelu Uvítací centrum nebo po zadání Migrace profilu uživatele do nabídky Start. Ve Windows XP se tento program nachází v nabídce Start|Všechny programy|Příslušenství|Systémové nástroje|Průvodce přenesením souborů a nastavení.

Zobrazit originál obrázku]" jquery1260440280453="3">Program pro přenos nastavení a souborů mezi různými počítači využijete i při reinstalaci systému pro vytvoření zálohy

Kompletní ukázku tohoto nástroje najdete v článku Přechod z Windows Vista na Windows 7.

Záloha ovladačů s programem DriverMax

Program DriverMax uloží všechny nalezené ovladače do samostatné složky. Tu si pak vypalte na nové CD, které systému předložíte na výzvu pro vložení instalačního disku s ovladači k hardwaru. Spusťte DriverMax a klepněte na funkci Export drivers ve skupině Driver operations. Spustí se vám průvodce, který nejprve prohledá počítač a zobrazí seznam všech nalezených ovladačů.

U každého je uvedena verze, počet souborů tvořících ovladač a informace o digitálním podpisu. Tlačítko Details zobrazí seznam hardwaru, který daný ovladač podporuje a seznam jeho souborů. Pomocí rozbalovací nabídky lze zobrazit ovladače pouze pro určitý druh zařízení.

Tlačítkem Select All vyberte všechny ovladače. Po klepnutí na tlačítko Next budete vyzváni k zadání složky, do které se ovladače uloží. Pak jen počkáte na dokončení zálohy.

Zobrazit originál obrázku]" jquery1260440280453="4">S programem DriverMax vyexportujete všechny ovladače z aktuálního systému

Podrobnosti k programu najdete v článku DriverMax: pohodlná záloha a aktualizace ovladačů.

Metody zálohování

V zásadě se rozlišuje několik metod zálohování. Jako prevenci před poškozením počítače nabízí souborové zálohovací programy tzv. přírůstkovou (inkrementální) metodu. Na začátku je vytvořena kompletní záloha všech složek a souborů, které si zvolíte. Když poté zálohování spustíte znovu, přidají se k ní jen nové a změněné soubory, takže každý další proces zálohy trvá mnohem kratší dobu a záloha přitom obsahuje vše potřebné.

Jiným typem je kompletní záloha diskového oddílu. Tuto funkci nabízí například program Acronis True Image. S jeho pomocí vytvoříte tzv. obraz disku, kterým lze v případě poruchy počítače obnovit systém včetně všech jeho aplikací a souborů. Zálohuje se tedy kompletní obsah počítače a záloha vyžaduje více úložného prostoru. Využití najde v momentě, kdy se poškodí disk v počítači. Po jeho výměně za jiný jen spustíte obnovu a program se postará o to, aby se počítač dostal do stavu v okamžik zálohy. Nemusíte tedy nic znovu instalovat.

Nezálohujte do počítače

Největší chybou, kterou můžete při zálohování udělat, je ponechání zálohy v počítači. Pokud dojde k jeho poruše, nebudete mít žádný způsob, jak si data z takové zálohy obnovit na jiném stroji.

Fáze druhá: Instalace Windows Vista

Instalace operačního systému Windows Vista není složitá, pouze vyžaduje vaši pozornost. Pozorně čtěte, co vám instalační průvodce sděluje a postupujte podle jeho instrukcí. Pokud jste doposud používali Windows XP a spouštíte instalaci Visty přímo ze systému, měl by vám instalátor nabídnout povýšení systému. V případě, že chcete instalovat 64bitovou verzi Windows Vista, bude nutné stávající systém smazat.

Pokud budete Windows Vista instalovat na počítač bez operačního systému, případně pokud budete chtít původní obsah pevného disku zcela smazat, pak vložte instalační DVD do počítače, restartuje jej a instalátor spusťte z DVD během startu počítače. Pokud chcete provést aktualizaci operačního systému a zachovat současné nastavení, pak vložte DVD do mechaniky a počkejte na spuštění instalačního programu přímo ve Windows.

Výběr jazyka

Po spuštění instalačního programu vás přivítá obrazovka s výběrem jazyka a národního nastavení pro instalovaný systém Windows. V rozbalovacích nabídkách Instalovaný jazyk, Formát času a měny a Klávesnice nebo metoda vstupu zkontrolujte, zda je nastaveno české prostředí, případně toto nastavení upravte. Poté pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

Zobrazit originál obrázku]" jquery1260440436816="2">Výběr jazyka a nastavení rozvržení klávesnice při instalaci Windows Vista

Na základě produktového klíče program ověří, jakou verzi Windows Vista instalujete (např. Home Premium nebo Ultimate), zda máte operační systém legálně zakoupen a máte k němu i štítek s produktovým klíčem. Tento klíč pak opište na výzvu do příslušného políčka.

Instalace nebo upgrade?

Další fázi instalace věnujte mimořádnou pozornost. Pokud jste se rozhodli instalační proces spustit přímo ze systému Windows a provádíte jeho aktualizaci, určitě klepněte na možnost Upgrade. Jen tak zachováte původní nastavení, dokumenty a programy v počítači. Uživatelé, kteří spustili instalátor po restartu počítače přímo z DVD, upgradovat nemohou, a zbývá jim jen čistá instalace systému, případně přerušení instalace a restart počítače do Windows.

Zobrazit originál obrázku]" jquery1260440436816="3">Upgrade systému při zachování programů a nastavení nelze vždy provést

Výběr disku pro instalaci

I tato fáze v instalaci vyžaduje vaši mimořádnou pozornost. Zvolte disk, resp. diskový oddíl, do kterého chcete systém nainstalovat. Pokud máte v počítači pouze jeden disk, což bude zřejmě většina případů, pak jej označte klepnutím a pokračujte tlačítkem Další. Uživatelé s více disky nebo diskovými oddíly mohou vybírat z více možností, případně jim instalátor nabídne zrušení některých diskových oddílů, případně jejich naformátování a vymazání původního obsahu. Po potvrzení začne instalátor kopírovat soubory na disk a připravovat vše pro provoz systému. Jde o nejdelší fázi instalace a počítač během ní bude automaticky restartován. Neprovádějte žádný zásah, ani nereagujte na výzvu spouštění instalátoru z DVD při restartu počítače.

Zobrazit originál obrázku]" jquery1260440436816="4">Nastavení a výběr diskových oddílů při instalaci Windows Vista

Uživatelské nastavení

Jakmile jsou soubory nakopírovány, instalátor Windows Vista nabídne poslední část nastavení. Zadejte uživatelské jméno, pod kterým se chcete do systému přihlašovat. Heslo je nepovinné, nicméně se doporučuje jeho používání. Klepnutím si vyberte obrázek spojený s vaším jménem. Později jej budete moci vyměnit za jiný, například svou fotografii. Podobným způsobem si v následujícím kroku vyberte obrázek na pozadí. Všimněte si, že se změna už automaticky projeví.

Zobrazit originál obrázku]" jquery1260440436816="5">Nastavení uživatelského jména

Instalátor se vás nyní dotáže na nastavení aktualizačního systému a ochrany počítače. V drtivé většině případů není důvod k tomu, abyste nepoužili Doporučená nastavení. Vyberete je jednoduše klepnutím. V dalším kroku zkontrolujte správnost nastavení data a času v počítači, případně toto nastavení upravte. Jste-li připojeni k síti, instalátor se ještě zeptá na umístění počítače. Klepněte na jednu z položek Doma, Práce nebo Veřejné místo a počkejte na spuštění systému. Tím je jeho instalace dokončena.

Zobrazit originál obrázku]" jquery1260440436816="6">Nastavení způsobu aktualizací systému

Diskové oddíly

Každý pevný disk v počítači může být rozdělen na několik diskových oddílů. Ty se pak v systému tváří jako samostatné disky přístupné pod svými písmeny jednotky. Takovéto rozdělení disku můžete využít například k instalaci více systémů do jednoho počítače. Každý přitom nainstalujete na jiný diskový oddíl. Oddíly lze vytvářet i mazat přímo v instalátoru Windows Vista. Někteří uživatelé používají jeden z diskových oddílů pro systém a další pro ukládání zálohy. Je to jedna z možností, není však ideální, protože s poškozením disku přijdete i o tuto zálohu.

Fáze třetí: instalace programů a obnovení zálohy

Dokončení instalace operačního systému znamená, že bude spuštěn, přihlásíte se do něj pod svým uživatelským jménem a můžete začít s instalací programů. Ještě před tím ale můžete být vyzváni k instalaci ovladačů zařízení.

Pokud se tak nestane a přesto zjistíte, že vám nefunguje třeba zvuk, pak stiskněte klávesovou zkratku Win-Pause/Break a z okna spusťte Správce zařízení. Podívejte se, zda jsou někde žluté vykřičníky a na takové zařízení klepněte pravým tlačítkem a spusťte funkci Aktualizace ovladače.

Systém se potřebný ovladač pokusí vyhledat na internetu, a pokud neuspěje, vyžádá si vložení CD s ovladačem. To je chvíle, kdy přijde ke slovu disk s ovladači zálohovanými programem DriverMax.

Zobrazit originál obrázku]" jquery1260440514467="2">Po instalaci všech ovladačů byste ve správci zařízení neměli vidět žádné výstrahy

Instalace programů

Žádný ze zálohovacích programů vám nezkopíruje nainstalovaný software. Pomineme-li tedy speciální případ zálohy diskových oddílů. Svoje oblíbené programy si tedy musíte nainstalovat znovu. Doporučuji však s instalací počkat až do okamžiku, kdy program budete potřebovat.

Často se stává, že uživatelé mají v počítači spoustu programů, které nevyužívají a ty pak zbytečně zabírají místo na disku a zpomalují systém. Posečkáním s instalací se tomuto můžete vyhnout. Pokud jste zálohovali své soubory souborovým zálohovacím nástrojem, nainstalujte si jej také. V případě Cobian Backup to není nutné.

Obnova dat

Po dokončení instalace programů se pusťte do obnovy jejich nastavení a obnovy svých dokumentů a dalších souborů. Nejjednodušší je to v případě, že jste použili pomůcku pro Migraci profilu uživatele. Ta vám vytvořila soubor se zálohou, který nyní stačí jen z externího disku nebo DVD spustit.

Systém automaticky rozpozná, že chcete data obnovit a po vašem potvrzení nakopíruje soubory a nastavení ze zálohy do počítače. Pokud jste v nové instalaci systému vytvořili jiné uživatelské jméno než v původním systému, pak ještě musíte potvrdit změnu i při obnovování dat.

Poněkud odlišná je situace u programu Cobian Backup. Ten nenabízí funkci pro obnovu dat, protože ta jsou jednoduše kopírována do zvolené složky. V novém systému je tedy jednoduše nakopírujete zpět do počítače v souborovém správci.

Ovladače z Windows XP do Visty

I když máte ovladače zálohovány, neznamená to, že je budete moci použít. Většina ovladačů z Windows XP není kompatibilních s Windows Vista a nelze je tedy při přechodu na novější systém použít. Pokud však provádíte reinstalaci stejného systému, pak tuto zálohu oceníte.